Éveinket „Krisztus születése előtt” vagy „után” számoljuk, amit Dionysius Exiguus 525-ben hivatalosan javasolt. Hogy hibázott-e vagy téves feltételezéseket vett alapult, az vitatott. Ennek ellenére a történelmi események számbavétele és felsorolása olyan jól bevált, hogy ma már világszerte használatos.
Mindenesetre fokozatosan közeledünk azokhoz az évekhez, amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus felnőtt tanítványokat gyűjtött maga köré, velük együtt vándorolt ​​Galileában, Szamáriában és Júdeában, majd közel 3 év munkálkodás után Jeruzsálemben letartóztatták, elítélték, a kereszten kivégezték és akivel utána tanítványai mint a Feltámadttal találkoztak.

 

Máté Evangéliumában a feltámadt Jézus utolsó szavai olvashatók, ahogy tanítványaihoz szólt:

 

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében
,  
tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;

és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“

 

Köztudott, hogy tanítványai teljesítették küldetését és tanárokká váltak, akiknek tanítványai mások tanáraivá váltak. Így vált ismertté Jézus üzenete.
Külöböző nemzetekből származó emberek tapasztalták meg Jézus szavainak igazságát, és bíztak benne. Megkeresztelkedtek, és többnyire a gyerekeik is. De sok különböző befolyás visszatartott minket attól, hogy intenzívebben foglalkozzunk azzal, amit Jézus szeretne, hogy tanuljunk tőle.
Ezt a weboldalt Jézus tanításának és munkálkodásának szentelem, mégpedig a négy ismert Evangélium tanítása szerint – mint készülő-dés az ő halálának és feltámadásának évezredfordulójára.

 

A fenti kulcsszavakat használva jutnak el az evangéliumok szavait tartalmazó oldalakra és olyan szövegekhez, amelyek ezeket a mai korunkra magyarázzák.
Általában az interneten máshol már megjelent prédikációkra és értelmezésekre hivatkozó linkekről van szó.

Az "Együttműködés" gomb alább található. Meghívjuk a más nyelvű keresztényeket, hogy hozzanak létre azonos elrendezésű weboldalakat és hasonló prédikációs jegyzeteket az ő nyelvükön, hogy egymásra hivatkozhassunk. A webholdal bal alsó sarkában megtudhatja, hogy ez megtörtént-e már, és milyen gyakran, valamint néhány más dolgot.


Ha felül a 2030-as, 2031-es, 2032-es és 2033-as évre kattint, olyan oldalakra jut, amelyeken azon évek eseményei vannak felsorolva, amennyiben létezik már terv.